Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a CREATON South-East Europe Kft. (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., cégjegyzékszám: 20-09-066613, adószám: 12766680-2-20, a továbbiakban: CREATON), szerződéses és használati feltételeit az általa bevezetett CREATON Tetőfedő Hűségprogramban résztvevők számára fejlesztett MyCREATON (a továbbiakban: MyCREATON) applikációra vonatkozóan.

1.2 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire (a továbbiakban: Ptk.).

1.3 Jelen ÁSZF 2023. március 1. napjával lép hatályba. Az ÁSZF visszavonásáig hatályos. Azon, a jelen ÁSZF-ben előírt módon közölt rendelkezések, ahol a CREATON egyoldalú szerződésmódosítása lehetséges, automatikusan, minden további megállapodás nélkül a CREATON és a Tetőfedő közötti jogviszony részévé válnak a kihirdetéstől számított 15 nap elteltével, aminek feltéte a módosított ÁSZF Tetőfedő általi elfogadása.

 

2. ADATVÉDELEM

2.1 A CREATON az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét.

2.2 A CREATON általános adatkezelési tájékoztatója a www.creaton.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el, a MyCREATON applikációban kezelt adatokról szóló adatkezelési tájékoztató elérési útvonala:

 

3. A MyCREATON ALKALMAZÁSRÓL

3.1 A felek között létrejött szokásos üzleti gyakorlat nem tekinthető az ÁSZF részének. A CREATON jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételei kizárólag Magyarország területén érvényesek.

3.2 A MyCREATON tulajdonosi jogait a CREATON gyakorolja. Az applikációt a Tetőfedő ingyenesen letöltheti a Google Play és AppStore alkalmazásokból is.

3.3 A MyCREATON ingyenes applikáció, az adathasználati díj megfizetésére a Tetőfedő saját mobilszolgáltatója részére köteles.

3.4 A MyCREATON használatakor az alábbi engedélyezésekre van szükség:

3.4.1 Helymeghatározás: annak megállapítására és ellenőrzésére, hogy Tetőfedő melyik régióban/országban végzi a tevékenységet.

3.4.2 Fotókamera: hozzáférés biztosítására a Tetőfedő által készített képekhez.

3.5. A hűségprogram kizárólagos eszköze a MyCREATON. Az alkalmazásban van lehetőség új projekt feltöltésével hűségpontok gyűjtésére, a feltöltött projektek státuszának megtekintésére, az összegyűjtött pontok mennyiségének megismerésére, a kapott értesítések elolvasására. Továbbá aktuális hírekről, akciókról és időjárásról tájékozódni, a CREATON illetékes szaktanácsadójának, valamint a közelben található CREATON kereskedő partnereinek elérhetőségi adatait megtekinteni, a CREATON kerámia tetőcserepeiről és azok kiegészítőiről, valamint a CREATON PIR szarufa feletti hőszigetelésről és a függő ereszcsatorna rendszerről információt szerezni.

3.6 Fogalommeghatározások:

3.6.1 A Tetőfedő: Az, a szakismerettel és megfelelő végzettséggel rendelkező szakember, aki a projekt során vállalkozóként közreműködik az épület tetőszerkezetének felépítésében és ezt az 5.4 pontban meghatározott dokumentációval igazolni tudja. Magyarországon Tetőfedő alatt értjük a következő FEOR-számmal rendelkező szakembereket: FEOR–08 – 7513 ÁcsFEOR–08 – 7532 Tetőfedő FEOR–08 – 7533 Épület-, építménybádogos.

3.6.2 A Projekt: Az, az eljárás, aminek során a megfelelő építési engedéllyel rendelkező építtető lakás-vagy egyéb helyiség céljára szolgáló épületet hoz létre és CREATON termékekkel valósul meg a tetőszerkezet.

3.6.3 A Termékek: A CREATON által gyártott, vagy forgalmazott cserepek és kiegészítők összefoglaló neve.

3.6.4 CREACOIN pontok: a hűségprogramban gyűjtött pontok elnevezése.

3.7 A CREATON nem vállal felelősséget MyCREATON alkalmazás megfelelő működéséért és nem vállal felelősséget a nem megfelelő működésből vagy az applikáció használatából származó egyéb károkért.

3.8 A CREATON jogosult a Tetőfedőtől megtagadni az alkalmazás használatát és visszavonni a regisztrációt, amennyiben Tetőfedő bármilyen módon visszaél a rendszer használatával, ideértve, de nem kizárólagosan a joggosulatlan regisztrciót vagy projektfeltöltést. Ebben az esetben a még függőben levő projektek elszámolását is jogosult a CREATON megtagadni.

3.9 A MyCREATON applikációval kapcsolatban felmerült hibák, panaszok bejelentésére az info@creaton.hu e-mail cím áll a Tetőfedők rendelkezésére.

 

4. A HŰSÉGPROGRAMBAN VALÓ REGISZTRÁCIÓ

4.1 A MyCREATON applikációba kizárólag Tetőfedők regisztrálhatnak. A szerződés Tetőfedő általi elfogadása automatikus, a Tetőfedő applikációba történő regisztrációjával történik. A regisztráció során a tetőfedő elfogadja az ÁSZF-et és a CREATON adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, csak ezek elfogadása esetén lehetséges a rendszerbe történő regisztráció. A tetőfedő az applikáció profil menüpontjában részben a regisztráció során, részben utána rögzíti a legfontosabb adatait. Az applikációba való belépéskor egy alap regisztráció történik névvel és e-mail címmel. Ezzel a regisztrációval csak néhány funkció elérhető, ugyanakkor a hűségprogramot nem tudja használni. A hűségprogramba és az összes funkció eléréséhez külön regisztráció szükséges, ahol adatok szélesebb körét szükséges megadni.

4.2 A Creaton időről időre saját marketing csatornáin keresztül motivál az applikáció letöltésére, illetve applikáción belül a profil teljes kitöltésére mely értesítéseket jelen ÁSZF elfogadásával Tetőfedő kifejezetten elfogadja.

4.3 A Tetőfedő hűségprogramba való regisztrációját minden esetben a CREATON illetékes munkatársa hagyja jóvá. A hűségprogramban való részvétel feltétele a Tetőfedő regisztrációjának megerősítése. A regisztráció megerősítését követően Tetőfedő push értesítés formájában kerül tájékoztatásra arról, hogy megkezdheti projektjei regisztrálását.

4.4 A MyCREATON-ba való bejelentkezés a megerősített regisztrációt követően nyílik meg, ennek során felhasználónáv és jelszó megadása szükséges.

4.5 A MyCREATON-ba való regisztrációval együtt az applikáció kérelmezi a helyadatok, valamint a kamera használatának engedélyezését, ami elengedhetetlenül szükséges a sikeres regisztrációhoz. Az ennek során keletkező személyes adatokat a CREATON az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, összhangban a hatályos, irányadó jogszabályokkal.

4.6 Az CREATON a projektek megfelelő regisztrációját követő három héten belül elbírálja a projektet és döntése szerint jóváhagyja, hiánypótlást kér vagy elutasítja azt. Abban az esetben, ha elutasítja ezen döntését szükséges megindokolnia.

4.7 A CREATON szaktanácsadója a projekt elbírálása során összeveti a felhasznált termékeket a feltöltött szállítólevélen vagy számlán szereplő tételekkel, szükség esetén a feltöltött épület pontos helyszínére is ellátogat.

 

5. PROJEKTEK REGISZTRÁLÁSA

5.1 Minden egyes készülő/elkészült tető a hűségprogramban külön projektként kerül nyilvántartásra.

5.2 A projekt regisztrálásának feltételei:

5.2.1 Fénykép készítése az elvégzett munkáról és a szállítólevélről (CREATON vagy kereskedő által kibocsátott) vagy a számláról (CREATON vagy kereskedő által kibocsátott).  Ezen fényképek feltöltése az applikációba.  

5.2.2 A következő adatok kitöltése:

  • a beépítés pontos címe (város, irányítószám, közterület, házszám)
  • az épület típusa mely legördülő listából kiválasztható
  • a munka befejezésének dátuma
  • a felhasznált termékre vonatkozó adatok: a termék megnevezése és mennyisége

5.3 A fenti adatok valódiságáért teljes egészében a Tetőfedő felel. A CREATON nem köteles a fényképek és adatok valódiságáról meggyőződni és nem tehető felelőssé az ilyen jellegű adatokkal való visszaélésért.

5.4 A Tetőfedőnek a szállítólevél vagy számla kiállításának dátumától számítva 60 napon belül kell feltöltenie a projektet.

5.5 A projekt sikeres regisztrációjáról push üzenet és felugró ablak formájában megerősítést kap a tetőfedő. A projekt feltöltés csak akkor lehet sikeres, ha minden jelen ÁSZF-ben előírt kötelező adat és fénykép a leírt módon megadásra került.

 

6.  PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE, PONTSZÁMÍTÁS ÉS JÓVÁHAGYÁS

6.1 Az CREATON a projektek megfelelő regisztrációját követő három héten belül elbírálja a projektet és döntése szerint jóváhagyja, hiánypótlást kér vagy elutasítja azt. Abban az esetben, ha elutasítja ezen döntését szükséges megindokolnia.

6.2 A CREATON szaktanácsadója a projekt elbírálása során összeveti a felhasznált termékeket a feltöltött szállítólevélen vagy számlán szereplő tételekkel, szükség esetén a feltöltött épület pontos helyszínére is ellátogat.

6.3 Pontszámítás:

A pontszámítás a különböző felhasznált kiegészítők (kerámia, nem kerámia) alapcserepek által fedett m2 -re vetített arányán alapszik, valamint CREATON PIR vagy PIR PLUS beépítésén. Az egy m2 alapcserép felületének meghatározása: alapcserép db szám osztva a kondíciós lap szerinti minimális szükséglet/m2 értékkel

  • Ha a nem kerámia kiegészítők 1m2 alapcserépre eső értéke eléri vagy meghaladja a meghatározott célt (700 Ft/m2 nem kerámia kiegészítő nettó listaárakkal számolva), akkor a nem kerámia kiegészítők nettó listaárának 1%-a, valamint az alapcserép nettó listaárának 1%-a kerül CREACoin-ként jóváírásra
  • Ha a kerámia kiegészítők 1m2 alapcserépre eső értéke eléri vagy meghaladja a meghatározott célt (1000 Ft/m2 kerámia kiegészítő nettó listaárral számolva), akkor a kerámia kiegészítők nettó listaárának 1%-a, valamint az alapcserép nettó listaárának 1%-a kerül CREACoin-ként jóváírásra
  • Ha az említett célértétek mind a nem kerámia kiegészítők, mind a kerámia kiegészítők esetében elérésre kerülnek, akkor a nem kerámia kiegészítők nettó listaárának 1%-a, a kerámia kiegészítők nettó listaárának 1%-a, valamint az alapcserép nettó listaárának 1,5%-a kerül CREACoin formájában jóváírásra.
  • Ha a beépítés során CREATON PIR vagy CREATON PIR PLUS felhasználásra került, akkor a CREATON PIR vagy CREATON PIR PLUS nettó listaárának 1%-a kerül jóváírásra CREACoin formájában.
  • A fent meghatározott értékek módosítására a CREATON a jogot fenntartja, melyről a programban résztvevőket 15 nappal megelőzően tájékoztatja.

6.4 Az ellenőrzést követően a Tetőfedő értesítést kap a projekt elfogadásáról és a kapott pontok mennyiségéről. Adott projekt után adandó pontmennyiség a feltöltés pillanatától látható, de eltér a „függőben lévő” és a „elfogadott” státuszú projekt. A Tetőfedő a „Tető státuszok” menüpontban meg tudja tekinteni a projektjeit és a pontjait.

 

7. A CREACOIN PONTOK ÉS AZOK BEVÁLTÁSA

7.1  A CREACOIN pontokat folyamatosan számolja a rendszer.

7.2 Amennyiben a Tetőfedő által feltöltött tetőfelület elérte az 500 m2-t (több feltöltött projektből is összeállhat) és ezeket a CREATON szaktanácsadója jóváhagyta, a Tetőfedő jogosult arra, hogy Edenred/Rewin ajándékutalványt kaphasson. Az ajándékutalványt a CREATON juttatja el a Tetőfedő számára.

7.3 Az összegyűjtött CREACoin-ok minden hónap végén átváltása kerülnek forintra és az 1000 Ft-tal osztható összeg a következő hónap elején Edenred/Rewin Ajándékutalványra kerül átváltásra. Bővebb információ az Edenred/Rewin Ajándékutalványról:

https://edenred.hu/egyeb-kartyak/#utalvany

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A CREATON és a Tetőfedő a folyamat során titoktartásra kötelezettek, az ennek során megismert üzleti titkokat érintő információkat nem hozhatják nyilvánosságra, csak a célnak megfelelően használhatják fel, azokat harmadik személy részére nem adhatják ki. Fenti kötelezettségvállalását megsértő Fél vállalja, hogy megtéríti mind a bekövetkezett kárt, mind az elmaradt hasznot, mind az üzleti jó hírnév sérelméből fakadó kárt a másik szerződő Fél részére.

8.2 Felek a jelen ÁSZF-ben és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozataikat elsősorban írásban teszik meg, egyben törekszenek a kölcsönös együttműködésre és vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni.

Lenti, 2023.10.25.

 

Szalkai-Szabó Zoltán

Kereskedelmi Igazgató