Minőség, munkabiztonság, környezet és energetikai politika

A CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT. MINŐSÉG, MUNKABIZTONSÁG, KÖRNYEZET ÉS ENERGETIKAI POLITIKÁJA

Társaságunk, a CREATON South-East Europe Kft. alapvető célja, hogy stabil, hosszú távon eredményes vállalkozásként a CREATON márkanév erősítésével innovatív, vezető szerepet töltsön be az építőiparon belül a tetőfedő és homlokzat-burkolati termékek piacán. Ezt, az egyre szigorodó jogszabályok, elvárások, a folytonosan változó vevői/piaci igények és érdekelt feleink követelményeinek kielégítése mellett a fenntartható fejlődés, a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázatalapú gondolkodásmód stratégiájával igyekszünk elérni a rendelkezésünkre álló erőforrások felhasználásával.

Kötelességünknek érezzük, hogy tiszta, egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk mindenki számára, aki a CREATON-nál vagy részére dolgozik.

Célunk a legmagasabb minőségű, környezetbarát termékek előállítása a lehető legkisebb energia felhasználásával.

A munkabiztonság mindig és mindenütt a CREATON minden egyes tevékenységének legfontosabb alapértéke. Számunkra az egyetlen, elfogadható cél a teljes balesetmentesség és a munkahelyi betegségek számának nullára csökkentése.

A biztonság irányítása vezetőink egyik kulcsfontosságú felelőssége. A biztonsági kérdések iránti szenvedély és a nyílt kommunikáció alapvető elvárások vezetőinkkel szemben.

A munkabiztonsági színvonal szüntelen fenntartása érdekében, a megelőző szemlélet tudatosítása révén permanens figyelemmel kísérjük, javítjuk tevékenységünk munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi körülményeit. Dolgozóink, családtagjaik és beszállítóink munkabiztonsággal kapcsolatos magatartását/viselkedését is erősítjük SAFESTART programunkon keresztül.

A minőségirányítási követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer eredményességének fejlesztése érdekében állandóan figyelemmel kísérjük termelési és minőségi paramétereinket, folyamataink és az egyéb tényezők kockázatait, valamint vevőink visszajelzéseit. Az előállított termékek és technológiák fejlesztésével, dolgozóink folyamatos képzésével érjük el vevőink megelégedettségét. Igyekszünk arra ösztönözni alkalmazottjainkat, hogy a lehető legjobb tudásuk szerint eredményorientáltan, hatékonyan teljesítsenek, kezdeményezők legyenek, továbbá új munkavállalóink kiválasztásánál is arra törekszünk, hogy magas szakértelemmel, tudással és tapasztalattal rendelkezzenek az adott területen.

Új termékeink bevezetésénél, a meglévők korszerűsítésénél figyelembe vesszük vevőink esztétikai, a cserépfedés pontos illeszkedésére, síkbeli egyezőségére és hosszú élettartamára vonatkozó igényeit.

Minőség, munkabiztonság, környezet és energetikai politika

MOTTÓNK: AZ ELÉGEDETT ÉS VISSZATÉRŐ VEVŐ A LEGJOBB NÉVJEGY SZÁMUNKRA.

Meggyőződésünk, hogy a hatékony környezeti, egészségi és biztonsági irányítás, az energiahatékonyságra való törekvésünk, az üzleti struktúránk, folyamataink és eszközeink fejlesztése, valamint a magatartással kapcsolatos, szervezeti és műszaki problémák kezelése elengedhetetlenek a működési kiválóság eléréséhez.

Folyamatosan fejlesztjük irányítási rendszerünket (minőség, környezet, munka-egészség-biztonság és energia), felmérjük a lehetséges kockázatokat folyamataink és termékeink teljes életciklusának átgondolásával, illetve az elérhető energiaforrások hatékonyabb felhasználásával, ezzel is biztosítva a tevékenységünkkel okozott káros környezeti terhelés minimalizálását és a szennyezések megelőzését.

ISO 9001 szabvány előírásoknak megfelelő minőségi, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetvédelmi, az ISO 50001 szabvány szerinti energia, valamint az BS OHSAS 18001 szabvány szerinti munkabiztonsági irányítási rendszert tartunk fenn, melyet egy külső szakértői szervezet is ellát tanúsítványával.

Beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal korrekt partneri viszonyt tartunk fenn. Elvárjuk, hogy igényeinket a lehető legmagasabb színvonalon teljesítsék. A Társaságunknál kialakított integrált irányítási rendszerrel követendő példát nyújtunk partnereinknek.

Irányítási rendszereink a kötelezettségek egyértelmű meghatározásán, az emberek bevonásán, szabványokon, kommunikáción, kockázatkezelésen, képzéseken, méréseken és könyvvizsgálaton alapulnak.

CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT - "ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT" CÍM TULAJDONOSA 2018-BAN!

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által 2011-ben indított Virtuális Erőmű Program™ (VEP) 2015-ben közel 500 program közül a legjobb három európai energiahatékonysági program között végzett az Európai Bizottság "EU Sustainable Energy Award" versenyén.

A CREATON SEE Kft. az energiahatékonyság mellett elkötelezett vállalatok közé tartozik, ezért csatlakozott a Programhoz az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat segítségével, ami során tett vállalásával hozzájárult energetikai potenciáljuk magasabb szintű kihasználásához és közvetve a Virtuális Erőmű "építéséhez".

Az energiahatékony vállalatok az energiatudatosság megteremtésén túl konkrét energiahatékonysági beruházásokkal járultak hozzá az energiafogyasztás csökkentéséhez. A díj megszerzésének feltétele, hogy a vállalkozás az "Energiatudatos Vállalat" cím elnyeréséhez szükséges eljárás lefolytatását követően bemutassa elért eredményeit. A CREATON SEE Kft. 13,24 GWh energiafelhasználás csökkentésével 1511,7 kWe erőművi kapacitást bankolt be a Virtuális Erőmű Program™-ba. Ezennel a CREATON név is felkerült a többi neves energiahatékony vállalatok sorába.

Energiahatékony vállalat