PÜSPÖKVÁC  LÁTOGATÓ- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

Püspökvác

Az eredeti épületről

Vácon a Galamb utcában található tömb a püspöki uradalom gazdasági épülete volt egykor, eredeti nevén „kulcsárház”, azaz egyfajta gazdasági porta, amelyben présház, kocsiszín és bognárműhely is helyet kapott. Az épületet 1853-ban modernizálták és összekötötték a püspöki palota alatti kétszintes pincével, amely terménytárolásra és borospinceként szolgált.

Püspökvác
Püspökvác

Az épületben az elmúlt évtizedekben raktárak, irodák, garázsok voltak, a kötelező állagmegóvási munkákon felül jelentősebb átalakítás vagy felújítás nem történt, ennek megfelelően az épület vizesedett, állapota leromlott, a további hasznosítása és megőrzése érdekében az épülettel való törődés időszerű volt.

Püspökvác
Püspökvác
Püspökvác

Az épület átalakításáról

A barokk kori váci Püspöki palota egykori gazdasági épülete az elmúlt 2 évben komoly átépítésen ment keresztül. A koncepció megalkotása során fontos szempont volt, hogy a többszöri bővítésen átesett, belső térszervezésében túlnyomórészt értékét vesztett épülethez úgy nyúljunk hozzá, hogy a szerencsésen megmaradt értékeit megőrizzük, így csak ott avatkoztunk be, ahol az feltétlenül szükséges volt, a funkció megkövetelte, és oly módon, hogy hozzátegyen az épület pszichikai karakteréhez. Vezérelv volt, hogy ahol beavatkoztunk a történeti épület rendszerébe, a bővítés vagy átalakítás formájában az egyszerű, letisztult és kortárs legyen, a mögöttes funkciót leképezze. Egyértelműen látszódjon, hogy mi új és mi régi, természetesen figyelve az illeszkedésre.

Püspökvác

A felújítás keretében az épülettömb terei átszerveződtek és új funkciót is kaptak, hogy alkalmas legyen látogató központ, konferencia- és rendezvény feladatok ellátására: 150 fős konferenciatermet, kápolnát, központi konyhát, kávézót, stúdiót alakítottak ki, és itt fogadják a Püspöki palota és a Székesegyház megtekintésére érkező látogatókat is. Ezenfelül megújult az épületegyüttes gépészeti és elektromos rendszere is.

Püspökvác

Az építkezésről és építészeti tervekről

A tervezési fázis és maga az építkezés egy hosszú, szakmai alázattal, emberi szeretettel, odaadással, műszaki kihívással teli, kemény út volt.

Püspökvác

Műemlékek esetében nem lehetünk minden igyekezet, sokrétű feltárás és szakmai felkészültség ellenére sem elég körültekintőek, mert a falak és a földben lévő épületrészek számos meglepetést tartogatnak. Példaként említeném a konferencia terem egyik bejáratának kialakításakor a falban egy tökéletes állapotú pallótokos világoskékre festett, üvegezett ablakot találtunk, két oldali előfalazással. …és ez csak egy, a számos meglepetés közül, mely az utunkat kísérte.

Püspökvác
Püspökvác

Az építészeti hitvallásunkat a kápolna építészeti megfogalmazása fejezi ki. A meglévő épület robusztus kőfalainak oltalmazó karjaiból nő ki, ... a múltból építkezve, … azt felhasználva, tiszteletben tartva, a jövőt elővetítve tud teljesen új, korszerű lenni.

Püspökvác
Püspökvác
Püspökvác

Beruházó:
Váci Egyházmegye
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

Generál tervező:
OPTISOL Mérnöki Kft.
1201 Budapest, Helsinki út 36-37.
Ádovics László és Király-Tóth Attila építészek 

Generál kivitelező:
UTI Kft.
2600 Vác, Hanusz u. 38.
Urbán Péter ügyvezető

Drone-os képek:
Bergics Balázs

Püspökvác