Gondviselés Római Katolikus Egyházközség Óvoda, Fót

Gondviselés Óvoda

Az óvoda 1994. szeptember 6-án nyitotta meg kapuit. Négy vegyes életkorú óvodai csoportban 120 férőhellyel, 2020. február 10-től új, modern, tágas épületben fogadja a növendékeket. Az Új épület beruházási szándékának megfogalmazásakor elsődleges szempont volt, hogy a 25 éve három különböző helyen működő óvodai közösség végre egy helyen, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon működhessen. Adott volt a terület a plébánia szomszédságában a Szeberényi utcában a hajdani mozi épületének lebontásával kialakult üres telken.

Gondviselés Óvoda

A tervezési feladatban a kihívás az Ybl Miklós templomához való illeszkedési szándék mellett abban rejlett, hogy a meglehetősen keskeny telekre kellett a négy foglalkoztató csoportos óvodát telepíteni, oly módon, hogy elegendő hely maradjon a játszóudvaroknak és egy, a biztonságos megérkezést lehetővé tevő bejárati előkertnek is. A helyszín alapos bejárását és megismerését követően arra az építészeti koncepcióra jutottam, hogy olyan épületet tervezek, amely az Szeberényi utca beépítési struktúráját követi. Az utcára merőleges nyeregtetős épületszárnyakkal az utcaképet folytatva megfelelő építészeti felvezetést ad a plébánia és a templom épületegyüttesének.

Gondviselés Óvoda

Ennek alapján a ház hosszirányban ívelt alaprajzú nyeregtetős fő tömegéből nőnek ki a különböző funkcióknak helyet adó szintén nyeregtetős épületszárnyak. A hátsókert felé keleti irányban a csoportszobák helyezkednek el. Az utca irányában nyugat felé a bejárati udvar két oldalán a konyha és a tornaszoba található.

Gondviselés Óvoda
Gondviselés Óvoda

A tagolt épülettömeg utcafrontján bejárati előkert, a hátsó homlokzaton pedig a csoportszobákhoz kapcsolódó önálló játszóudvarok, kültéri foglalkoztatók alakultak ki. (A közös játszóudvart akkor még nagyobb hátsókert hiányában a plébániával közös oldalkertbe terveztük.)

A bejárati udvarból a tágas aulába érkezünk. Az aula felülvilágító ablakokon keresztül természetes fénnyel megvilágított központi tér.

Gondviselés Óvoda

A földszinten a csoportszobák felé szűkülve vonzza be a gyermekeket a Közös(s)-Égi térbe. Ez a tér a mindennapi közlekedő funkció mellett az óvoda nagyobb létszámot vonzó zártkörű ünnepeinek és előadásainak a helyszíne is. Az emeletre az aulán keresztül jutunk, ahol a nevelőtestületi és adminisztrációs helyiségek, a kislétszámú, speciális foglalkoztatásoknak helyet adó szobák, valamint sószoba került kialakításra. A katolikus óvodai nevelés egyik fontos eleme az imádságra hívás, az egyéni és közösségi imaélet megélése. Ennek ad helyet az emeleti szinten a harangtorony alatt kialakított kis kápolna.

Gondviselés Óvoda
Gondviselés Óvoda

Ahogy az építészeti tér tömegformálásban a szűkebb és tágabb külső környezethez való igazodás vezérelt, úgy az épület anyaghasználatban is ez a gondolkodás jelenik meg, a természetes anyagok: fa, üveg, tégla, cserép alkalmazásával. A kerámia falazóelemekből épült vasbeton pillérvázas felmenő szerkezetre látszó szaruzattal kialakított fa tetőszerkezet borul. A tetőhéjalás hagyományos és otthonos vörös színű agyagcserép fedéssel készült, melynek kivitelezése nem is volt olyan egyszerű ezen a jelentősen tagolt tetőfelületen. A homlokzatot a vakolt és sárgás színű látszótéglával burkolt felületek tagolják tovább erősítve a kapcsolódást a környező beépítéshez.

 

Megbízó: 

Váci Egyházmegye EKIF - Csáki Tibor, Puskás Balázs, Király Zoltán
Római Katolikus Egyházközség, Fót - Sebők Sándor plébános

Generál tervező:             Arche-Accord Kft
Építész :                            Zobay Nagy László
Telefon:                            +36 20 426 3016
email:                               archeacord@gmail.com

Tartószerkezeti tervezés:            Pond Mérnökiroda Kft. - Donáczi Péter
Elektromos tervezés:                   Planet Kft. Tóth Sándor, Szelik Zsolt, Hegedűs Zoltán
Épületgépészeti tervezés:          Falusi László, Rosza Csaba
Tűzrendészet:                                Bihari János
Generál kivitelezés:                      Kalotherm Zrt. - Berhidai Géza projektvezető
Műszaki Ellenőr:                           Tillsec Kft. Orbánné Szilágyi Éva, Víg Zoltán, Orbán Attila, Kovács Zsolt

Gondviselés Óvoda