CREATON építész pályázat 2020 - Szentkuti Viktor pályaművének bemutatása

A TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ TETŐ AZ ÉPÍTÉSZETBEN építész pályázat 2020 felújított épületek kategória II. díját Szentkuti Viktor kapta a „Eszterházy-kastély, Tata” pályaműért!

Az építész munkáját Dr. Fülöp Zsuzsanna okleveles építészmérnök, egyetemi docens méltatta.

„Nagy örömömre szolgált a pályázatra benyújtott épületek igen magas műszaki színvonala. Igényes anyagválasztás, finoman kimunkált szerkezetek, gondos kivitelezés jellemzi a beadott pályaműveket. Ez egyrészt megkönnyítette a zsűri munkáját, hiszen egyetlen épületnél sem lehetett elmarasztaló ok az alacsony műszaki színvonal. Ugyanakkor meg is nehezítette a díjazottak kiválasztását, mert az értékelés hangsúlya átkerült az esetenként nehezen sorrendbe állítható esztétikai, építészetelméleti szempontokra. Apró észrevétel, hogy a pályázati anyagok megfelelő megítéléséhez fontos a körültekintő, az épület összességéről és részleteiről is kellő információt adó fotódokumentáció, amely néhány esetben nem volt eléggé átfogó.

Érdekes volt látni, hogy egy-egy vitathatatlanul értékes épület megjelenését milyen nagymértékben emelheti, vagy teheti disszonánssá a tetőfedés színe, formavilága. Különösen igaz ez műemléki épületek esetében. A felújítás tervezése egyszerűnek tűnik, hiszen az épület tömege adott, látszólag csak ki kell javítani a hibákat, korszerűsíteni a szerkezeteket. Ez azonban csupán a látszat. Műemléki felújításnál nem a meglévő vagy egy korábbi archaikus megjelenés konzerválása a cél, hanem az épület lényegének megragadásával egy olyan új állapot létrehozása korszerű anyagokkal, amely visszaadja az épület méltóságát, segít érvényre juttatni az eredeti építészeti gondolatot.

Jó példa erre a Fellner Jakab tervezte 1776-ban épült tatai Esterházy kastély felújítása, az M Építész Iroda munkája. A kastély az elmúlt, több, mint kétszáz év alatt sok hányattatáson ment keresztül. A II. világháborútól egészen 1999-ig kórházként működött.

A felújítás hatása akkor ítélhető meg igazán, ha a felújítás előtti állapotot is ismerjük. Ezért a háttérben futó képsorokon néhány ilyen képet is kivetítünk Önöknek. A változás mértékét pontosan érzékelteti egy, a témában írt újságcikk címe is, mely szerint: „Újra kastély lett a lepusztult elmegyógyintézetből”

A felújítás nyomán kibontakoztak és hangsúlyt kaptak a tatai Esterházy kastély eredeti nemes arányai, visszafogott, elegáns formavilága. Az elmúlt több, mint fél évszázad során elhanyagolt, jelentéktelennek tűnő kórházként működő hajdani kastélyépület visszanyerte eredeti fényét, a tatai Öreg-tó partjának meghatározó elemévé vált anélkül, hogy akár színeiben, akár anyaghasználatában harsány, tolakodó lenne. Klasszikusnak mondható hódfarkú Creaton tetőcserép és törtfehér homlokzatvakolat határozzák meg az épület megjelenését. A szakszerű, pontos kivitelezői mestermunka jelentősen emeli értékét.

A felújított épület igazolja a tervezők szakértelmét, gondosságát, a kivitelezők kiváló mesterségbeli tudását és nem utolsó sorban a felújításban részt vevők összehangolt, eredményes együttműködését.

Gratulálunk a gyönyörű épülethez!”

A tervezési feladattal kapcsolatos gondolatait Szentkuti Viktor osztotta meg velünk.

„Az épület legutoljára egy kórháznak adott helyet, majd megszűnését követően jó ideje használaton kívül volt, üresen állt fűtetlenül, rendkívül rossz állapotban. A kutatási és előkészítő munkák 2015 közepén kezdődtek meg és azok elkészültével párhuzamosan a tervezés is elindult.

A tervezési program a Főépület és a Kiskastély déli szárnyának fejlesztését célozta meg, de a tervezők a rendelkezésre álló anyagi kereteken belül valamivel nagyobb területet tudtak bevonni a rekonstrukcióba. Az épület tervezése során a Megrendelővel szorosan együttműködve születtek meg a tervek lehetőséget adva későbbi fejlesztési ütemek gördülékeny folytatásának.

A fő funkció, az attrakció a Főépület teljes rekonstrukciója, valamint a belső tereiben elkészülő kiállítás-múzeum, mely a kastély egykori működését, lakóinak életét, másrészt az Esterházy család tatai-ágát, valamint a család kiemelkedő alakjain keresztül a magyarországi diplomácia történetét hivatott bemutatni.

Az építészeti kialakítás során maximálisan tiszteletbe lettek véve az épület adottságai, illetve a kutatások eredménye és javaslatai. Ebből következőleg a homlokzatszínezés a barokk kori állapot visszaidézését célozta meg: törtfehér megjelenés, melyet a megelőző tudományos és restaurátori kutatások is alátámasztanak. A belső terekben a feltárások által igazolható, leginkább bemutatható kornak megfelelő állapot visszaállítása lett megcélozva.

Az épület megjelenését elegáns, visszafogott díszvilágítás gazdagítja korszerű világítótestekkel.

A kivitelezés során a legnagyobb kihívás volt a kivitelező számára, hogy a restaurátori munkálatokat – fa, fém, festő, kerámia, stb. - összehangolja a kivitelezés egyéb szakágaival.

Az épületre CREATON AMBIENTE hódfarkú szegmensvágású tetőcserép került natúrvörös színben”