CREATON építész pályázat 2020 - Máté Zsuzsanna pályaművének bemutatása

A TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ TETŐ AZ ÉPÍTÉSZETBEN építész pályázat 2020 felújított épületek kategória I. díját Máté Zsuzsanna kapta a „Kamalduli Remeteség, Oroszlány-Majkpuszta” pályaműért!

Az építész munkáját Marosi Miklós Széchenyi-díjas, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, az MMA alelnöke méltatta.

„A nemzeti kastély program európai uniós forrásból finanszírozott megújítása révén egy különleges, változatos múltú műemlékünk vállhat látogathatóvá.

Kamalduli Remeteség

Az Oroszlány külterületén Majkpusztán található, valaha a Kamalduli szerzetesek által lakott különálló kis cellaházakat és templomot, a rend betiltását követően az Eszterházyak vadászkastéllyá alakították át. A rend tagjai némasági fogadalmat tettek és csak december 28. és január 2. között beszélhettek egymással. A cellaházukat, annak telekrészét csak engedéllyel hagyhatták el. Csuhájuk alapján Fehér barátoknak nevezték őket. Az egész kolostort, így az egyes cellákat is magas kőkerítés övezte. Minden cellában külön kápolna, lakó-, és hálóhelység, kamra és pince állt a szerzetesek rendelkezésére.

Kamalduli Remeteség

A tervezett 20 cellaházból csupán 17 darab készült el. A kolostor 1782-ben szűnt meg. Hasonló Kamalduli remeteség még Lengyelországban, Csehországban és Olaszországban működik napjainkban is. Ez egy különleges, izgalmas, érdekes rend. A remeteség mindmáig a barokk művészet jelentős emlékeit őrzi.

Kamalduli Remeteség

Az Országos Műemléki Felügyelőség az 1970-es években részleges átalakításokat végzett a cellaházakban. Az állag megóvás érdekében fagyálló kő lábazatokat cseréltek. Sok fal nedvesedett, ezeket javították, alapmegerősítéseket készítettek.

A kiemelkedő értéket képviselő épületegyüttes egyes elemeinek helyreállításakor két szempontnak kellett érvényesülnie:

  • a meglevő elemek esetében a cellaházak, grotta, kápolna, templom romfalai és a templomtorony minél teljesebb a rekonstrukciója a mai kor igényeinek figyelembevétele mellett;
  • az elpusztul épületrészek modern eszközökkel történő bemutatása, illetve az új funkcionálisan szükséges épületrész, kiszolgálóépület, megfelelő illeszkedése az együttes megjelenésében.
Kamalduli Remeteség

A tervezés során a műemlék védettségű épületek, építmények esetében egyedi tervezési elemek és megoldások kerültek alkalmazásra, mind építészeti, mind épületgépészeti és épületvillamosság vonatkozásában. A páratlan jelentőségű épületegyüttes különleges és rendkívül összetett tervezési megoldásokat indokolt, mind az építészet, mind a tartószerkezet, mind épületgépészeti szempontokból.

Meg kell állapítanunk, a tervező és az a rengeteg sok szakértő rendkívül gondos munkát végzett. Minden részletet, tételes elemzéssel, a napi elvárások teljesítésével oldották meg. Például az akadálymentes látogatásnak nemrég kötelezővé tett feltételeit is teljesítették.

A bírálóbizottság nevében maximálisan gratulálok a szerzőnek és csapatának.”

A tervezési feladattal kapcsolatos gondolatait Máté Zsuzsanna osztotta meg velünk.

„A Kamalduli Remeteség klauzúrájában álló valamikori szerzetesi cellaházak, és templomból egyedül fennmaradt torony és romfal életében nem a jelenleg elkészült kivitelezés volt az első helyreállítás. Már az 1960-as évek végén foglalkoztak a klauzúra épületeivel, melyeket külön-külön helyrajzi számon különböző vállalatok hasznosítottak vállalati üdülőnek.

Kamalduli Remeteség

A későbbi évtizedekben is folytak az egyes cellaházak felújítási átalakítási munkái. Az épületek tervezői koruk neves építészei voltak. „Kezük lenyomatát” mai napig őrzi az együttes, elválaszthatatlanul hozzá tartozik a műemlék történetéhez.

Kamalduli Remeteség

A napjainkban is korszerű „modern” utalások megőrzése mellett az épületek építéskorabeli megjelenésének érzékeltetése volt a jelenlegi helyreállítás célja. Az építészeti eszköztárból „kiestek” napjaink jellemző megoldásai (oromfali és kéményszegélyek), helyettük a kivitelezésben ma már újra megtanulandó korábban még ismert megoldásokhoz nyúlt vissza az építészeti tervezés az épületek homlokzatainak megjelenítésénél.

Kamalduli Remeteség

A festőrestaurátori kutatások alapján megváltozott a templomtorony korábbi színezése. A fennmaradt romfalon megtalált vörös, követ utánzó tagozati festés jelent meg a homlokzaton hideg, világos rózsaszín formában. Az építész tervezés az együttes harmonikus, kiegyensúlyozott helyreállítását tűzte ki célul. Az egységes megjelenést a tetőkön és a kerítésfalakon megjelenő CREATON BÉCSI TÁSKA egyenesvágású natúr cserépfedés alkalmazása biztosítja.”