A Mezőpaniti Református Templom felújítása

Mezőpanit falvának már a 12. században is volt temploma. A lakosság sokáig kizárólag székelyekből állt, akik Háromszékről települtek ide. A 16. században tértek át egyhangúlag a református hitre, így a református templom, mint egyházi és közösségi tér, a mai napig kiemelt figyelmet és szeretetet kap a falu lakóitól.

2018-ban kezdték el a mezőpaniti református templom újjáépítését és bővítését. Kezdetben a meglévő épülethez egy kereszthajót terveztek, de kiderült, hogy az épület struktúrája nem megfelelő, és nem illeszthető össze az új szerkezettel. Többen aggodalommal követték a templom lebontását, hiszen a gyülekezet érzelmileg is kötődött hozzá. Elég hamar világossá vált azonban, hogy a régi templom architektúrája sikeresen ötvözhető a korszerű építészeti elemekkel, és ehhez a kettősséghez tökéletes választásnak bizonyult a CREATON HÓDFARKÚ kerámia tetőcserép. 

A templom olyan rossz állapotban volt, hogy teljes felújítást igényelt. A tetőszerkezet életveszélyes állapotba került, elkorhadtak a gerendák, nagyobb havazás esetén le is szakadhatott volna a tető.

Az építkezés egy pontján a régi templom szinte teljesen eltűnt, de a gyülekezet megkönnyebbülve látta, hogy a falak és az ablakok ugyanabban a formában épülnek újjá. Klasszikus vonalú, modern kivitelezésű templom lett, ahol kényelmesen, a XXI. századi követelmények szerint lehet végighallgatni az istentiszteletet. A templom tornya megmaradt, az új épületben szerettük volna tükrözni Panit múltját, ezért egy hétméteres gótikus kapuval egészítettük ki. A régi templomban is voltak gótikus elemek, melyek a régészek szerint valószínűleg a szentkirályi pálos kolostor kövei lehettek, amelyeket aztán beépítettek ide. Ezeket szépen visszahelyeztük, mindent, ami érték volt, megmentettünk, restauráltattunk.

Szem előtt kellett tartanunk a mai tűzvédelmi követelményeknek való megfelelést is. A főbejárat a déli falon, a nagy portikuszból lett kialakítva. A klasszikus vonalak mögött szépen megbújnak az elektronikai, épületgépészeti elemek, amik nélkülözhetetlen hozzátartozói egy korszerű épületnek. A tető alatt helyet kapott még két terem, egy gyermekmegőrző és egy konferenciaterem is.

“Isten dicsőségére, a lelkünk épülésére és a jövő szolgálatára épült a Mezőpaniti Református templom” fogalmazott Kovács Tibor, Mezőpanit református egyházközségének lelkipásztora.