Szómagyarázat

Alapelem

Nagy szilárdságú, a tető fedési képéhez formában és színben tökéletesen igazodó, a különböző tetőn kívüli tartozékok biztonságos rögzítésének alumínium öntvény anyagú eleme.

Antennakivezető szett

Kör keresztmetszetű tetőáttörések rendszer - azonos, kerámia alapanyagú esztétikus, időálló eleme

Csatornaszellőző szett

Rendszer - azonos, kerámia alapanyagú esztétikus, időálló elem, flexibilis csőcsatlakozóval és szűkítő idommal

Cserép

A cserép nem más mint égetett agyag.

A hagyományos fazekasság legfontosabb alapanyaga az agyag, melyet kiégetve a cserepet kapjuk eredményül. Ez sokkal keményebb, és időtállóbb valamint bizonyos vízállósággal is rendelkezik. A vízállóságot lakkréteggel lehet fokozni, az így kiégetett anyag az úgynevezett mázas cserép.

Régebben mindennapi használati tárgyak (kancsók, kupák) készültek belőle, ma leginkább virágcserepek, és kisebb virágládák, tetőcserepek, valamint dísztárgyak készülnek belőle.

Cserépléc

A különböző cserépféleségek tetőszerkezethez történő rögzítéséül szolgáló általában négyszög keresztmetszetű fa szerkezeti elem. Az ellenléchez illetve a szarufához szegezett, vagy csavarozott módon rögzítve.

DUO páraáteresztő tetőfólia

Páraáteresztő fólia öntapadó ragasztócsíkkal erősebb igénybevételre és alacsonyabb hajlásszögre

Élgerinc

A különböző tetősíkok konvex összemetsződése során kialakult vízszintestől eltérő, ferde él.

Ellenléc

Négyszög keresztmetszetű fa szerkezeti elem, mely egyrészt tetőfólia rögzítéséül szolgál, másrészt biztosítja a héjazat alatti szellőzőrés megfelelő keresztmetszetét.

Elosztókúp

Egy vízszintes és két ferde él összemetsződés lezárásának kerámia alapanyagú, időálló, esztétikus eleme

Engób

Minden olyan, fõleg agyagból álló festéket engóbnak tekintek, amely az égetés során nem olvad meg, és nem képez vízzáró réteget. Azokat az anyagokat, amelyek fényesek, és vízzáróak, máznak tekintem. Azokat pedig, amiket nem égetnek ki, hideg festésnek.
Bizonyos esetekben nagyon nehéz eldönteni, hogy egy tárgyon látható festés engóbbal vagy mázzal történt-e. Ilyenek a népi kerámia írókázott tárgyai. Bizonyos színeket mázzal, másokat engóbbal festettek, majd mindet színtelen, átlátszó mázzal vonták be. Az, hogy mikor milyen színt festettek engóbbal, falvanként és koronként változott.
Az elsõ engóbok már az õskorban megjelentek. Fehér, sárga és vörös színûek. Ezek sajnos ma már nagyon könnyen lejönnek a tárgyak felületérrõl.
Az egyiptomi fajanszok egy részén a máz alatt engób található.
A középkori kályhacsempék máza alatt engób van.
Népi kerámiában színes engóbokkal festenek ecsettel vagy írókával mintát, majd átlátszó, színtelen mázzal vonják be.

Eresz

A tetősík legalacsonyabb eleme. a csapadékvíz itt távozik a tetősíkról. Általában ereszcsatorna gyűjti össze a vizet.

Ereszcsatorna

A tetőn összegyűlő csapadékvíz elvezetésére szolgáló, általában fém anyagú szerkezet. Többféle megoldása létezik, pl. függőeresz csatorna, fekvőeresz csatorna, attika csatorna, stb..

Ereszcserép (hódfarkú)

Biztosítja a vonal menti vízbevezetést az ereszcsatornába

Ereszszellőző cserép (hódfarkú)

A vonal menti vízbevezetésen túlmenően növeli a szellőző keresztmetszetet az eresz oldalon

Félcserép

Sajtolt cserép esetében: alkalmazásával egyes tetőszélességek esetében vágás nélkül alakítható ki a fedés .
Húzott cserép esetében: alkalmazásával a feles eltolás vágás nélkül alakítható ki.  

Félnyeregtető

Ferde síkú, gerinc nélküli tetőidom

Félnyeregtető cserép

A félnyeregtető lezárása időálló , karbantartást nem igénylő módon alakítható ki alkalmazásával..

Fényáteresztő cserép

Kristályüveg anyagánál fogva a tető élettartamával azonos időszakig biztosítja a tetőtér természetes megvilágítását.

Fésűs eresz - szellőző

Alkalmazásával a hullámos profilú cserepek eresz oldali madárbehatolás elleni lezárása és a szellőző keresztmetszet növelése egy elemmel oldható meg

Függőeresz csatorna

A tető síkján összegyűlő csapadékvíz elvezetésére szolgáló épület elem. Felfüggesztése a szarufa alsó végére rögzített csatornatartó vas segítségével történik.

Gázkémény átvezető

A korszerű kondenzációs fűtőberendezések füstcsövének kivezetéséül szolgáló rendszer - azonos, kerámia alapanyagú esztétikus, időálló elem

Gerinc

A különböző tetősíkok összemetsződésekor kialakuló él. Lehet taréjgerinc és élgerinc is. Fedése általában kúpcseréppel történik.

Héjazat

Az épület csapadékvíz elleni védelmét biztosító szilárd vízzáró szerkezeti elem. Lehet égetett kerámia, beton, fémlemez, bitumenes lemez, stb…

Hódfarkú kettős fedés:

A hódfarkú cserép egyik fedési módja. Minden cserépsor külön – külön cserépléc soron helyezkedik el.

Hódfarkú koronafedés

A hódfarkú cserép egyik fedési módja. Az egyes cserépléc sorokon két sor cserép helyezkedik el.

Hófogó

Nagy tömegű hó felületi megfogását biztosító időálló elem

Húzott cserép

Gyártási technológia Az alapanyagot egy a cserép végleges keresztmetszetének megfelelő szájnyíláson keresztül préselik, „húzzák” keresztül, Majd vágják a cserép végleges formájára.

Járórács

A tető síkján kívüli közlekedést biztosító biztonságos elem

Kerámia

Kerámia a görög „kerameia" fazekasság jelentésű szóból származik. Körébe tartozik az agyagművesség keramikai termékeinek összességén belül valamennyi egyedi darab.

A finomabb anyagból készült porcelánt nem a kerámián belül, ugyanakkor azzal összefüggésben, külön szokás tárgyalni. A kerámia agyagból való edények, építőelemek, csempék, szobrok, díszek gyűjtőneve.

Kettőshullámú cserép

Alkalmazásával oromfalnál, nagyméretű tetőáttörésnél egységes, látszó horony nélküli fedési kép alakítható ki.

Kezdőkúp

Ferde él lezárásának kerámia alapanyagú, időálló, esztétikus eleme

Kúpalátét

Alkalmazásával megakadályozható a csapadéknak a szél torlónyomása által történő héjazat alá történő bejutása, a szellőzés egyidejű biztosításával

Kúpcserép

A különböző tetősíkok összemetsződésekor kialakuló él vízmentes lefedését biztosító elem.

Kúpkapocs

A kúpcserép rögzítésének száraz technológiájú időálló, esztétikus eleme

Nyeregtető

Egyszerű tetőidom. A gerinc és az ereszek párhuzamosak, a szegélyek háromszöget alkotnak. Irányuk az eresz vonalára merőleges.

Oromfal

Általában a tető síkjával párhuzamos, de abból kismértékben kiemelkedő szerkezeti elem. Vízmentes lefedése általában fémlemezzel történik.

Oromszegély

A nyeregtető oldalainak lezárása. Készülhet oromszegély cserép, vagy fémlemez alkalmazásával

Oromszegély cserép

Alkalmazásával a szegélyezés időálló , karbantartást nem igénylő módon alakítható ki.

Páraáteresztő fólia

A héjazat alá esetlegesen bejutó csapadékvíz elleni védelmet biztosító vízzáró réteg. A lakótérből érkező párát átbocsátja, de a felülről érkező víz elleni védelmet biztosítja.

Párazáró fólia

A héjazat alá esetlegesen bejutó csapadékvíz elleni védelmet biztosító vízzáró réteg. Megakadályozza a felülről érkező csapadékvíz bejutását az alsó szerkezetekbe, de nem bocsátja át a lakótérből érkező párát.

QUATTRO páraáteresztő tetőfólia

Páraáteresztő fólia vízzáró alátéthéjazatként a legmagasabb igénybevételre

Sajtolt cserép

Gyártási technológia. Az alapanyagot gipszformában magas nyomással alakítják a végleges cserép formára.

Signum adapter

Az külső alátétfólia és a belső párazáró fólia közötti változó vastagságú szerkezeten történő lég és vízmentes áttörés eleme

Szarufa

Az épület csapadékvíz elleni védelméül szolgáló tetőt tartó, általában fa anyagú, ferde síkban elhelyezkedő, többnyire négyszög keresztmetszetű épületszerkezeti elem.

Szellőzés

A héjazat alatti légrésben található levegő kivezetése. Nyári állapotban a túlzottan felmelegedett, téli állapotban a nedvességgel telített levegő elvezetése céljából.

Elvezetése szellőző cserép (LQ10, LQ25, LQ37,5, taréjszellőző, ereszszellőző) és szellőző taréjcserép alkalmazásával lehetséges.

Szellőzőcserép LQ 10

A hódfarkú kettősfedés és a hódfarkú koronafedés esztétikus pontszellőzőként alkalmazható eleme. Élgerincnél, taréjgerincnél, vápánál egyaránt.

Szellőzőcserép LQ 25

A hódfarkú kettősfedés és a hódfarkú koronafedés esztétikus pontszellőzőként alkalmazható eleme. Élgerincnél, taréjgerincnél, vápánál egyaránt.

Szellőzőcserép LQ 37,5

Sajtolt cserépfedés esztétikus pontszellőzőként alkalmazható eleme. Élgerincnél, taréjgerincnél, vápánál egyaránt.

Szellőző szalag

Az ellenléc magasságában keletkező légrés kártevők elleni lezárásának esztétikus eleme

Szolárcső átvezető szett

Vízszinteshez közel álló, kisebb keresztmetszetű tetőáttörések rendszer - azonos, kerámia alapanyagú esztétikus, időálló eleme

Taréjcserép (hódfarkú cserép)

Kettősfedés esetén biztosítja az egységes fedési képet

Taréjgerinc

A különböző tetősíkok konvex összemetsződése során kialakult vízszintes él.

Taréjszellőző cserép

Egyszerre biztosítja a tető jó kiszellőztetését, a csapadék elleni védelmet és az esztétikus megjelenést

Tetőfólia

A héjazat alá esetlegesen bejutó csapadékvíz elleni védelmet biztosító vízzáró réteg. Lehet páraáteresztő és párazáró kialakítású.

Tetőkibúvó

A tetősíkra történő kijutást biztosító esztétikus eszköz

TRIO páraáteresztő tetőfólia

Páraáteresztő fólia fokozott igénybevételre

UNO páraáteresztő tetőfólia

Páraáteresztő fólia általános tetők alátét héjazatára

Vápa

A különböző ferde tetősíkok konkáv összemetsződése során kialakuló vízszintestől eltérő ferde él.Vízmentes zárása általában fémlemezzel történik.

Viharkapocs

Rozsdamentes anyaga biztosítja a cserepek viharálló rögzítését